Informacja RODO

Vindix Spółka Akcyjna przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), jako administrator lub jako podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem.

W celu spełnienia wymagań określonych w RODO, w spółce wdrożono szereg środków organizacyjno-technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W spółce dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Kontakt

Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa biuro[@]vindix.pl
Biuro / Wierzyciele
Tel.: +48 22 319 60 00

Dla zadłużonych
Tel.: +48 22 319 60 60, +48 800 703 088

Inspektor Ochrony Danych:
W Vindix Spółka Akcyjna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Kubryń


Kontakt z IOD, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest:

  • pocztą tradycyjną: Spółka Akcyjna – Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa
  • pocztą elektroniczną: iod[@]vindix.pl
Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy Vindix S.A.

Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy Vindix S.A.

Klauzula informacyjna dla dłużnika Vindix NFIZW

Klauzula informacyjna dla dłużnika Vindix NFIZW

Klauzula informacyjna dla dłużnika i cesja Vindix S.A.

Klauzula informacyjna dla dłużnika i cesja Vindix S.A.

Klauzula informacyjna dla umów (pełnomocnik, osoby kontaktowe, KRS) Vindix S.A.

Klauzula informacyjna dla umów (pełnomocnik, osoby kontaktowe, KRS) Vindix S.A.