Vindix Investments

Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest to spółka specjalizująca się w nabywaniu wierzytelności detalicznych, jak i niedetalicznych w głównej mierze z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Proces dochodzenia wierzytelności prowadzony jest począwszy od wyceny portfeli wierzytelności po kompleksową obsługę nabytych wierzytelności na wszystkich etapach, w tym również windykację prawną. Dodatkowo, spółka prowadzi działania windykacyjne na zlecenie w oparciu o umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), jako administrator lub jako podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem.

W celu spełnienia wymagań określonych w RODO, w spółce wdrożono szereg środków organizacyjno-technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W spółce dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Kontakt

Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa

biuro@vindix.pl

Biuro / Wierzyciele
Tel.: +48 22 319 60 00

Dla zadłużonych
Tel.: +48 22 319 60 60, +48 800 703 088

Inspektor Ochrony Danych:
W Vindix Investment sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Tomasz Kubryń


Kontakt z IOD, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest:

  • pocztą tradycyjną: Vindix Investment sp. z o.o. – Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa
  • pocztą elektroniczną: iod[@]vindix.pl

Pozwól sobie pomóc!

Nie czekaj. Skontaktuj się z nami już teraz!