Vindix Investments

Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest to spółka specjalizująca się w nabywaniu wierzytelności detalicznych, jak i niedetalicznych w głównej mierze z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Proces dochodzenia wierzytelności prowadzony jest począwszy od wyceny portfeli wierzytelności po kompleksową obsługę nabytych wierzytelności na wszystkich etapach, w tym również windykację prawną. Dodatkowo, spółka prowadzi działania windykacyjne na zlecenie w oparciu o umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

Kontakt

Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa

biuro@vindix.pl

Biuro / Wierzyciele
Tel.: +48 22 319 60 00

Dla zadłużonych
Tel.: +48 22 319 60 60, +48 800 703 088
Inspektor Ochrony Danych: W Vindix Investment sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Tomasz Kubryń
Kontakt z IOD możliwy jest:
  • pocztą tradycyjną: Vindix Investment sp. z o.o. – Inspektor Ochrony Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa
  • pocztą elektroniczną: iod[@]vindix.pl