FAQ

Co się składa na kwotę zadłużenia?

Na kwotę zadłużenia składa się należność główna (kapitał), odsetki karne (jeżeli były przewidziane w pierwotnym zobowiązaniu), odsetki ustawowe (naliczane w wysokości przewidzianej prawem od daty wymagalności roszczenia), noty (najczęściej występują w przypadku nieopłaconych faktur) oraz koszty, które zależą od rodzaju zaległości (kredyt, nieopłacone faktury). 

Jakie są konsekwencje niepłacenia?

W przypadku braku spłaty i nie zawarcia porozumienia z wierzycielem na etapie polubownym, roszczenie zazwyczaj kierowane jest na drogę sądową, w celu skierowania sprawy do egzekucji komorniczej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, których wysokość po części uzależniona jest od wysokości dochodzonej wierzytelności. Warto przy tym zauważyć, iż zarówno koszty sądowe, jak i komornicze, w całości obciążają dłużnika i również podlegają przymusowej egzekucji. Dodatkowo, w przypadku unikania spłaty zobowiązań, naliczone zostają odsetki za każdy dzień zwłoki.

Czy można spłacać w ratach?
Tak. Spłata zobowiązania w ratach jest jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań. W tym celu niezbędne jest zawarcie porozumienia z wierzycielem. Jeżeli chcesz byśmy rozłożyli Twoje zobowiązanie na dogodne raty – skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 22 319 60 60, skorzystaj z formularza kontaktowego lub wypełnij i odeślij do nas Wniosek.
Dlaczego podczas rozmowy z pracownikiem Vindix S.A. muszę podawać swoje dane osobowe?

Rzetelna weryfikacja osoby, z którą rozmawiamy pozwala uniknąć sytuacji, w których informacje mogłoby zostać udzielone osobom nieuprawnionym. Podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL lub adresu zamieszkania daje gwarancję bezpieczeństwa, że odbiorcą informacji przekazywanych drogą telefoniczną jest osoba, której one dotyczą.

Czy można sprzedać dług bez zgody dłużnika?

Tak. Powyższe wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego, którego art. 509 brzmi: „§ 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

W jakim czasie po podpisaniu ugody zostanie zawieszona egzekucja komornicza?

Czas reakcji komornika sądowego na wnioski wierzyciela nie jest określony. W przypadku podpisania ugody z Vindix S.A., Spółka składa wniosek o zawieszenie działań egzekucyjnych w tym samym dniu, w którym otrzyma zawarte z dłużnikiem porozumienie o spłacie polubownej. W przypadku długiego czasu oczekiwania na reakcję komornika, pamiętaj, że możesz liczyć na naszą pomoc. W tym celu koniecznie skontaktuj się z osobą prowadzącą sprawę po stronie Vindix.

Skąd Vindix S.A. ma dane kontaktowe do dłużnika?

Wszelkie dane teleadresowe są przekazywane Vindix S.A. przez wierzyciela  pierwotnego i są one traktowane jako aktualne dane kontaktowe do osób, których dotyczy dane zobowiązanie. Dodatkowo, Vindix S.A., ze swojej strony, dokonuje aktualizacji danych przekazanych przez dłużników lub osób uprawnionych podczas rozmów telefonicznych oraz  na podstawie przesyłanej korespondencji.

Czy dostanę jakieś potwierdzenie spłaty długu?

I am item content. Click edit button to change this text. Tak. W momencie zaksięgowania wpłaty pokrywającej całe saldo zadłużenia, osoba dedykowana do obsługi sprawy, na prośbę dłużnika lub osoby upoważnionej, wysyła pisemne potwierdzenie zamknięcia sprawy na adres wskazany przez zainteresowanego.