Działalność Spółki

Główna działalność Vindix S.A. skupia się na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek. Spółka świadczy kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie spraw. Ponadto, dzięki zespołowi doświadczonym w branży zarządzania wierzytelnościami specjalistom oraz profesjonalnej kadrze, Vindix S.A. świadczy również usługi doradcze w zakresie budowy strategii windykacyjnych, wyceny wierzytelności jak również udziela porad prawnych.

Obszar działalności

Zarząd spółki

Marcin Ginel – Prezes Zarządu

Marcin Ginel jest prawnikiem. Na stanowisku Prezesa Zarządu Vindix S.A. został powołany w grudniu 2020 roku. Równolegle z realizacją obowiązków w Spółce Vindix, sprawuje również funkcję Dyrektora Zarządzającego Plus Bank S.A. Wcześniej piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Plus Bank S.A. oraz pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Plus Bank S.A. Obecnie, w grupie kapitałowej Cyfrowy Polsat jest również doradcą Prezesa Zarządu Telewizji Polsat oraz doradcą Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu.

Marcin Ginel w latach 2018 – 2019 był p.o. Prezesa Zarządu ZEPAK S.A. – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pełnił również funkcje Członka Zarządu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Był również Prezesem Zarządu PAK Serwis Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu PAK Górnictwo Sp. z o.o. W latach 2014 – 2018 jako Dyrektor Departamentu Prawno – Podatkowego w Pricewaterhouse Coopers (PwC) odpowiadał za obszar postępowań podatkowych i sądowych oraz regulacyjnych (Litigation & Regulatory). W latach 2003 – 2014 w Ministerstwie Finansów zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości finansowej i podatkowej oraz kontrolą instytucji podległych Ministrowi Finansów, pełniąc w tym zakresie funkcje kierownicze w Wywiadzie Skarbowym. Marcin Ginel był również wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Od roku 2011 do 2013, w ramach „Programu Partnerstwa Wschodniego” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, odpowiadał za współpracę z Rządem Gruzji przy tworzeniu służby dochodzeniowej (Investigation Service) przy tamtejszym Ministerstwie Finansów.

Mariusz Kostro – Członek Zarządu

Piotr Blachowicz – Członek Zarządu