Inkaso

Spółka świadczy usługi windykacyjne na zlecenie banków, instytucji finansowych oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego jak i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne.

Każdy Klient posiada indywidualny, specjalnie dedykowany zespół oraz opiekuna, który stale monitoruje proces obsługi wierzytelności Klienta oraz ściśle z nim współpracuje.
Na każdym etapie obsługi, z podejmowanych działań windykacyjnych sporządzane są okresowe raporty, w formacie oczekiwanym i ustalonym wspólnie z Klientem.

W ramach inkasa prowadzone są działania zmierzające do jak najszybszego uregulowania zaległości płatniczych, obejmujące również czynności mające na celu aktualizację danych teleadresowych dłużnika, ustalenia jego majątku oraz uznania przez niego długu. Proces zakłada zarządzanie wierzytelnościami na każdym etapie zaawansowania zaległości, od monitoringu przypominającym o nadchodzącym lub właśnie zapadłym terminie płatności, poprzez negocjacje spłaty zadłużenia na etapie polubownym, kończąc na skierowaniu spraw na drogę postępowań sądowych i egzekucyjnych, co mobilizująco wpływa na płatnika, a jednocześnie zmniejsza ryzyko występowania należności znacznie przeterminowanych.

Każdy pakiet wierzytelności przekazany do obsługi poddawany jest wnikliwej analizie, na podstawie której ustalana jest indywidualna, specjalnie dostosowana strategia windykacji, uwzględniająca oczekiwania Klienta. Wszelkie działania, dobrane narzędzia oraz okres obsługi są dopasowane również do charakteru wierzytelności, stanu prawnego oraz okresu przeterminowania. Przyjęta strategia na każdym etapie windykacji podlega regularnej okresowej weryfikacji, celem ewentualnej modyfikacji w zakresie pozwalającym na uzyskanie jak najlepszej efektywności podejmowanych działań

Korzyści zlecenia windykacji Vindix S.A.

  • przyspiesza odzyskanie niespłaconych wierzytelności,
  • redukuje koszty własne odzyskania należności,
  • oszczędność czasu pracowników, który można spożytkować na prowadzenie działalności, stanowiącej core biznes,
  • przejęcie ciężaru prowadzenia windykacji przez profesjonalny dedykowany ambitny zespół ludzi,
  • ogromne doświadczenie windykatorów gwarantuje wysoką efektywność podejmowanych działań,
  • racjonalny sposób wynagrodzenia prowizyjnego, bez opłat wstępnych, koszty prowadzenia postępowania polubownego ponosi Vindix S.A., Klient płaci jedynie za faktycznie odzyskane należności,
  • prowadzone przez nas działania przeciwdziałają powstaniu zatorów płatniczych w firmie Klienta,
  • Klient pozostaje właścicielem wierzytelności i decyzje dotyczące dalszego postępowania pozostają w jego rękach.