Usługi doradcze, windykacyjne i prawne - nowoczesne strategie

Vindix S.A. oferuje również usługi doradcze w zakresie budowy strategii windykacyjnych na wszystkich etapach obsługi wierzytelności – monitoringu płatności, windykacji polubownej, sądowej i egzekucyjnej, a także obsługi długoterminowej. Kompleksowy pakiet działań w zakresie dochodzenia wierzytelności prowadzony przez wyspecjalizowanych prawników reprezentujących Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w celu uzyskania tytułu wykonawczego, a następnie podczas postępowania egzekucyjnego w maksymalnie krótkim czasie przy minimalnych nakładach na proces windykacji, spłata całkowita wierzytelności.
Zespół doświadczonych prawników współpracuje ze specjalnie wyselekcjonowanymi kancelariami komorniczymi, co w znacznym stopniu zwiększa skuteczność egzekucji i doprowadza do całkowitego zaspokojenia należności. Efektywność prowadzonych przez Komorników działań jest cykliczne weryfikowana, co zwiększa osiąganą skuteczność oraz pozwala na współpracę z najlepszymi. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje naszych pracowników zapewniają skuteczność postępowania, szczególnie w sytuacji wyprowadzania majątku przez dłużnika, bądź umyślnego spowalniania postępowania egzekucyjnego w celu pokrzywdzenia wierzycieli. System pracy zespołu pozwala na znakomite wyniki w odzyskiwaniu nawet najtrudniejszych wierzytelności w maksymalnie krótkim czasie.