Skargi i reklamacje

Mając na uwadze rzetelność i profesjonalizm podejmowanych czynności, Grupa Vindix opracowała i wdrożyła procedurę rozpatrywania wszelkich wniosków, skarg, zażaleń czy też innych niejasności, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, na wszelkie przesłane spółce zapytania, spółka udzieli odpowiedzi w możliwe najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni.


Zapytania można składać: