Zakup portfeli wierzytelności

Jedną z podstawowych działalności Spółki jest zakup wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Proces dochodzenia wierzytelności prowadzony jest samodzielnie, przy użyciu własnego call center, w wyjątkowych przypadkach, wspomagając się wyspecjalizowanymi w określonym zakresie, starannie wyselekcjonowanymi zewnętrznymi podmiotami i kancelariami.

Vindix S.A. na własny rachunek przeprowadza wyceny wierzytelności. System wycen różnorodnych pakietów wierzytelności od detalicznych, przez wierzytelności średnich i małych przedsiębiorstw, po korporacyjne skutecznie wspomaga realizację efektywnych zakupów wierzytelności. Spółka bierze udziału w wybranych aukcjach i przetargach, kupując wyłącznie wyselekcjonowane portfele, które przyniosą potencjalnie największe stopy zwrotu.

Przygotowanie
wstępnych informacji
o portfelu wierzytelności

Weryfikacja
wierzytelności

Negocjacje
i przygotowanie treści umowy

Realizacja umowy