Klauzula informacyjna dla rekrutacji

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Vindix S. A. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61a (dalej ,,Vindix”).

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy  Inspektora Ochrony Danych, adres email: iodo@vindix.pl

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 (art. 22 1 Kodeksu Pracy  w zw. z art. 6 ust. 1 lit b RODO )będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Na potrzeby przyszłych rekrutacji dane zbieramy wyłącznie na podstawie zgody.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy

Twoje uprawnienia

  • żądania od nas jako administratora dostępu do Twoich danych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  • żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uznasz, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być Spółki z grupy Vindix. Dane osobowe mogą być także ujawnione innym podmiotom świadczących usługi dla nas, które pomagają nam w rekrutacji- takie jak np. pracuj.pl