Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w portalu ,,sprawdź i ureguluj zadłużenie” na stronie www.vindix.pl jest właściwy Wierzyciel, o którego danych Vindix S.A. lub Vindix Investments Sp. z o.o., informują przy pierwszym kontakcie w sprawie zadłużenia.

Inspektor Ochrony Danych

Vindix S.A. oraz Vindix Investments Sp. z o.o. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres email: iodo@vindix.pl

 Cel i podstawia prawna przetwarzania

Właściwy wierzyciel przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest dochodzenie zadłużenia, w tym celu pobierane są dane do logowania.

Czas przetwarzania danych osobowych

Właściwy Administrator, pozostawione w portalu dane przetwarza do czasu spłaty zadłużenia, chyba że istnieje inna przesłanka uprawniająca lub obligująca do przetwarzania danych osobowych.

Państwa uprawnienia

żądania od właściwego Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych przy logowaniu do portalu jest dobrowolne jednak bez ich podania logowanie do portalu będzie niemożliwe.

Odbiorcy danych

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Vindix S.A. lub Vindix Investments Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane osobowe z mogą zostać ujawnione Spółkom z grupy Vindix w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz na podstawie zawartych umów powierzenia.